Privacy Policy

Vastleggen en verwerking van gegevens

GSMwinkel.com bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan GSMwinkel.com worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van GSMwinkel.com voor het uitvoeren van de overeenkomst. Klantgegevens worden niet aan derden verkocht.

Beveiliging gegevens

GSMwinkel.com maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies

GSMwinkel.com maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken. Indien u geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u dit regelen met behulp van uw webbrowser.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Gegevens inzien en wijzigen op basis van het correctierecht.

Je kan je persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd.

Het is mogelijk je te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat je als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Je dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.

Wijzigingen privacy verklaring

GSMwinkel.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. -Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: